เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในการอบรมหลักสูตรวิทยากรครูนวดไทยและเสริมความงามรุ่นที่24ระหว่างวันที่ 16- 20 มีนาคม 2558
ณ ห้องประชุม1 อาคารสนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี

ภาพบรรยากาศในงานการอบรมหลักสูตรวิทยากรครูนวดไทยและเสริมความงามรุ่นที่24
ระหว่างวันที่ 16- 20 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม1 อาคารสนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี บริษัท บีเอสอี อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป ได้นำเครื่องวัดความดันรุ่น BP 216 เข้าร่วมจำหน่ายในงานในวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2558 ด้วย มีผู้สนใจเข้าร่วมสอบถามรายละเอียดสินค้าเป็นจำนวนมาก

        วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 คุณสุกานดา ดีอันกอง ผู้จัดการอาวุโส ด้านการตลาด-การข าย เข้าร่วมการสัมมนา หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย  ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสนามกีฬา  กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี และได้นำ Blood Pressure Monitor เข้าร่วมแสดงในงานดังกล่าว โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เข้ามาทดลองใช้งานเป็นอย่างมาก

        วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท BSE  International  Group ได้เข้าร่วมออกคูหานิทรรศการภายในงาน Thailand Industrial Fair  2015 โดยในงานได้นำ Blood Pressure Monitor มาร่วมแสดงและจำหน่ายในงาน โดยมีผู้สนใจเข้าทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องวัดความดันเป็นจำนวนมาก

           วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง ประชุม The Chamber room ชั้น B โรงแรมS31 สุขุมวิท  คุณสุกานดา ดีอันกอง ผู้จัดการอาวุโส ด้านการตลาด สาธิตวิธีการใช้งาน Blood Pressure Monitor  เพื่อทำพรีเซนท์โฆษณาประชาสัมพันธ์ในงาน Asia Beauty & Cosmetic Expo 2015 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี